Beviljade anslag 2023

Under året beviljades drygt 23,4 miljoner kronor i anslag till välgörande kultur- och idrottsändamål

Stiftelsen har sedan den instiftades beviljat anslag om drygt 217 miljoner kronor, varav drygt 85 miljoner under de senaste fem åren.

Wallenbergstiftelserna

Under 2023 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,7 miljarder kronor i anslag. 

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.