Stiftelsen

Jacob Wallenbergs Stiftelse, särskilda fonden tillkom 1960 genom en gåva av bankdirektör Jacob Wallenberg (1892-1980).

Stiftelsen stödjer i första hand etablerade nationella icke-vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten för välgörande ungdoms-, kultur- och idrottsändamål.

Anslag på sammanlagt 217 miljoner kronor

Under 2023 beviljades anslag om drygt 23,4 miljoner kronor. Sedan instiftandet har Stiftelsen beviljat anslag på över 217 miljoner kronor, varav drygt 85 miljoner under de senaste fem åren. Anslag ges främst till olika idrottsliga och kulturella ändamål.

#f8f7f4

Styrelsen

 
Peder Wachtmeister
Ordförande
 
Andrea Gandet
Vice ordförande
 
Ingrid Sundström
Verkställande ledamot
 
Göran Sandberg
Vice verkställande ledamot
 
Sven Strömqvist
Ledamot
 
Björn Åstrand
Ledamot
#f8f7f4

Suppleanter och adjungerade

 
Pontus Wachtmeister
Suppleant
 
Sophie Gandet
Adjungerad
 
Axel Eklund
Adjungerad
#ffffff

Stiftelsens grundande

Den 30 maj 1960 undertecknade Jacob Wallenberg gåvobrevet som utgjorde grundandet av Jacob Wallenbergs Stiftelse.

Jacob Wallenberg föddes i Stockholm den 27 september 1892 som äldste son till häradshövding Marcus Wallenberg och hans maka Amalia, född Hagdahl. Han växte upp på Östermalm i Stockholm och tillbringade många somrar på Malmviks Gård, Lovön. Efter sina föräldrars bortgång ärvde Jacob Wallenberg Malmviks Gård som då blev en av hans permanenta bostäder. 1978 donerade han Malmviks Gård till Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Efter sex års utbildning vid Sjökrigsskolan tog Jacob Wallenberg 1912 sjöofficersexamen och blev löjtnant i flottans reserv 1920. Ekonomistudier bedrevs vid Handelshögskolan i Stockholm från vilken han diplomerades 1914. 1956 utnämndes Jacob Wallenberg till ekonomie hedersdoktor och 1960 till medicine hedersdoktor.

Bankkarriär

Sin bankkarriär startade Jacob Wallenberg genom att under åren 1915-1918 praktisera på banker i Basel, London och New York. 1918 utsågs han till direktörsassistent i Stockholms Enskilda Bank, till vice VD två år senare och var sedan VD i banken från 1927 till 1946 då han efterträddes av brodern Marcus Wallenberg. Han kvarstod som vice ordförande fram till 1950 då han övertog ordförandeskapet efter Robert Ljunglöf, en post han behöll till 1969.

Ordförandeskap

Efter åren som verkställande direktör i banken övertog Jacob Wallenberg ansvaret för investmentbolagen Investor och Providentia där han verkade som ordförande från 1947 till 1978. Under dessa år var han ordförande i en rad svenska finans- och industriföretag, bland dessa kan nämnas Alfa-Laval AB, AB Astra, Försäkrings AB Skandia, Stora Kopparbergs Bergslags AB och AB Svenska Kullagerfabriken. Efter krisåren i början av 1920-talet prioriterade Jacob Wallenberg konsolidering av banken, investmentbolagen och de många industriföretagen inom Wallenbergsfären.

Regeringsuppdrag

Jacob Wallenberg hade även internationellt inriktade uppdrag för den svenska regeringen. Bland övriga uppdrag kan nämnas ledamot av Nobelstiftelsen, ledamot av Vetenskapsakademien, hedersledamot av Vitterhetsakademien samt skattmästare i Cancerföreningen i Stockholm och Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

Fritid

Ett av Jacob Wallenbergs största intressen var segling, helst i de egna båtarna Refanut 1-3. Han deltog i ett antal kappseglingar, var i många år ordförande i Kungl. Svenska Segel Sällskapet (KSSS) och initierade 1962 Jacob Wallenbergs Sjökrigsskolefond för utbildning av elever vid Kungl. Sjökrigsskolan.

Stiftelseverksamhet 

En större del av sin förmögenhet donerade Jacob Wallenberg till två stiftelser: Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, som han namngav för att hedra sina föräldrar, samt Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda Fonden. Båda Stiftelserna grundades 1960. Han var ordförande för de två Stiftelserna och 1966 övertog han också ordförandeskapet i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, efter avlidne justitierådet Nils von Steyern, och kvarstod som ordförande fram till sin död 1980.