Anslagsguide

Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer i första hand etablerade nationella icke-vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten för välgörande ungdoms-, kultur- och idrottsändamål.

Vem kan söka?

Anslag kan sökas av etablerade icke-vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten inom Sverige.

Verksamhetsstöd/driftsbidrag stöds inte. Vinstdrivande organisationer och privatpersoner kan inte söka.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 1 mars. 
Sista ansökningsdag är 1 september fram till klockan 13:00.

 

Utlysningar

sista ansökningsdag
1
september 2024

Utlysning

Stiftelsen stödjer i första hand etablerade nationella icke-vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och
lärosäten för välgörande ungdoms-, kultur- och idrottsändamål.

Ansökningsperioden startar 1 Mars. 

Vem kan söka?

Anslag kan sökas av etablerade icke-vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten inom Sverige.

Verksamhetsstöd/driftsbidrag stöds inte. Vinstdrivande organisationer och privatpersoner kan inte söka.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 1 mars. Sista ansökningsdag 1 september fram till klockan 13.00.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a anges:

 • Huvudsökandes CV

 • Vad ansökan avser - kort beskrivning

 • En fullständig kostnadskalkyl

 • En projektbeskrivning inklusive tidplan

 • Årsredovisning och stadgar (gäller ideella organisationer och stiftelser)

 • Verksamhetschefs intygan

Beslut

Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden per brev eller digitalt.
Beviljade anslag publiceras på Stiftelsens hemsida.

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

#00222e

Sök anslag online

Välkommen att göra en ansökan på ansökningsportalen.

#f8f7f4

Rekvisition av anslag

Vid rekvirering av beviljade anslag ska följande iakttas:

 • Ersättning sker mot havda kostnader. Förskott medges endast i särskilda fall och efter separat överenskommelse

 • Vid rekvisitioner ska alltid hänsyn tas till budget, donationsbrev och särskilda villkor

 • Resultatrapport för projektet från det egna redovisningssystemet är grunden för rekvisitioner och ska bifogas som specifikation

 • Avstämningsblankett ska upprättas och bifogas, ingår som egen flik i blankettfilen inklusive mer detaljerade instruktioner

 • Till slutrekvisitionen ska även en ekonomisk slutrapport bifogas, ingår i blankettfilen

Notera att mottagare av anslag alltid har fullt arbetsgivaransvar samt ansvar för eventuellt utdelade stipendier.

Medel får endast utnyttjas för det ändamål som angivits i donationsbrevet. Administrativa avgifter eller påslag för ospecificerade ändamål får inte belasta anslaget.

Dispositionstiden för anslaget är fastställt i donationsbrevet. Utökad (förlängd) dispositionsrätt accepteras endast i undantagsfall och då endast efter skriftlig begäran.

Medel som inte rekvirerats inom den tid som angetts i donationsbrevet kommer automatiskt att återföras till Stiftelsen.

Utbetalning – elektronisk rekvisition

Samtliga rekvisitioner ska göras via den elektroniska portalen. 

Undantag är de stipendiater som befinner sig utomlands och inte har tillgång till något BankID. 

Vid frågor kontakta Stiftelsens controller.

I den elektroniska rekvisitionsportalen finns formulär för rekvisition. 

Till rekvisitionsportalen

Utbetalning

Rekvisition som inkommer till Stiftelsen före den 10:e i månaden utbetalas i slutet av densamma förutsatt att rekvisitionen är korrekt.

Blanketter

I blankettarkivet nedan finns blanketter för rekvisition för de som inte har möjlighet, enligt ovan undantag, att använda rekvisitionsportalen. 

Manuella rekvisitioner skickas med vanlig post till adress uppgiven nedan, i sidfoten. 

Blankettarkiv

Innan blanketterna fylls i ska de sparas ner och döpas med den sökandes namn.

Universitet och högskolor

Innan blanketterna fylls i ska de sparas ner och döpas med den sökandes namn.