Sista ansökningsdagar

Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer i första hand etablerade nationella icke-vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten för välgörande ungdoms-, kultur- och idrottsändamål.

Anslag kan sökas av etablerade icke-vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten inom Sverige.

Stiftelsen

Den 30 maj 1960 undertecknade Jacob Wallenberg gåvobrevet som utgjorde grundandet av Jacob Wallenbergs Stiftelse.

Stiftelsen har sedan den grundades beviljat anslag om drygt 217 miljoner kronor.