Stiftelsen

Jacob Wallenbergs Stiftelse, särskilda fonden tillkom 1960 genom en gåva av bankdirektör Jacob Wallenberg (1892-1980).

Stiftelsen stödjer i första hand etablerade nationella icke-vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten till välgörande ungdoms-, kultur- och idrottsändamål.

Anslag på sammanlagt 132 miljoner kronor

Under 2018 beviljades anslag om 12 miljoner kronor. Sedan instiftandet har Stiftelsen beviljat anslag på över 132 miljoner kronor, varav 58 miljoner under de senaste fem åren. Anslag ges främst till olika idrottsliga och kulturella ändamål.