Funding guide

Grant policy

Jacob Wallenberg Foundation supports mainly non-profit organizations for projects within culture, sport and other beneficial areas.

Application and review process

Well established non-profit organizations may apply for grants for projects within culture, sport and other beneficial areas.

Application period

The application period begins March 1. Last day of application September 1.

Current calls

deadline for applications
1
September 2023

Project grants (in Swedish)

The application period begins March 1.

Vem kan söka?

Anslag kan sökas av etablerade icke-vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten inom Sverige.

Verksamhetsstöd/driftsbidrag stöds inte. Aktiebolag eller privatpersoner kan inte söka.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 1 Mars. Sista ansökningsdag 1 september fram till klockan 23:59.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a anges:

  • Huvudsökandes CV

  • Vad ansökan avser - kort beskrivning

  • En fullständig kostnadskalkyl

  • En projektbeskrivning inklusive tidplan

  • Årsredovisning och stadgar (gäller ideella organisationer och stiftelser)

  • Verksamhetschefs intygan

Beslut

Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden per brev eller digitalt.
Beviljade anslag publiceras på Stiftelsens hemsida.

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

#00222e

Apply for grants online