Beviljade anslag 2020

Under året beviljades drygt 12 miljoner kronor i anslag till välgörande kultur- och idrottsändamål

Stiftelsen har sedan den instiftades beviljat anslag om drygt 158 miljoner kronor, varav drygt 61 miljoner under de senaste fem åren.

Wallenbergstiftelserna

Under 2020 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,4 miljarder kronor i anslag. Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.